img info@vyzivovyporadce-plzen.cz
img Republikánská 45, 312 00 Plzeň
  • Sledujte nás:
Nabídka služeb

Individuální výživové poradenství

Výhodnou individuálního výživového poradenství, které poskytuji, je vytvoření stravovacího plánu přesně podle potřeb klienta. Zohledňuji jeho dosavadní životní styl, druh zaměstnání, časové možnosti, potravinové alergie, stravovací preference, vliv fyzické zátěže a samozřejmě zdravotní stav.
Vztah mezi mnou a klientem je velmi důvěrný. Základem osobního vztahu mezi mnou a klientem je důvěra, empatie, úcta a vzájemná akceptace, dodržování standartu etiky a profesionality z mé strany. Jen v důvěrném prostředí se dokáže klient uvolnit, otevřít a sdílet svoje pocity a problémy, a jen takovou cestou je možné dosáhnout úspěchu. Nejsem zastáncem žádného alternativního výživového směru, jako je např. Paleo strava, vegetariánství, veganství, makrobiotika atd. Neznamená to ovšem, že pokud se na mne obrátí klient který je např vegetarián a bude potřebovat poradit ve stravování, že mu nedokáži poradit.

Jako člen Aliance výživových poradců se řídím etickým kodexem výživových poradců 

Čím více informací o klientovi mám, tím přesnější a také pohodlnější pro něj jídelníček bude. Mým hlavním úkolem je zjistit aktuální energetickou a nutriční potřebu klienta a z ní pak stanovit takový energetický příjem, při kterém bude plynule a dlouhodobě redukovat své tukové zásoby, nikoliv však svalovou hmotu. Tohoto se dá docílit jen správným poměrem základních živin ve stravě (cukrů, tuků, bílkovin). Své nezastupitelné místo má samozřejmě jakýkoliv pohybový program, který podporuje rychlost metabolismu a pomáhá k udržení aktivní hmoty. Není však podmínkou pro začátek se změnou jídelníčku.

Než klient odejde ze vstupního pohovoru, stanovíme si společné dlouhodobé cíle a plány a dohodneme se na další vhodné spolupráci.
Klient má možnost si vybrat mezi jednorázovou konzultací,  krátkodobým programem  nebo komplexním programem, který zahrnuje 1 individuální konzultaci ( 90-120min) + 9x konzultací v délce trvání 45-60min.

Jak probíhá komplexní stravovací program:

Komplexní program je  několika měsíční intenzivní práce, která zahrnuje zejména změnu Vaší životosprávy a stravovacích návyků. Vše je podpořeno podrobnou diagnostikou a analýzou.

Tanita BC 418Na úvodní konzultaci, kde od klienta získám veškeré informace – probíhá diagnostika složení těla přístrojem TANITA BC 418, měření tělesných obvodů, vážení, vyplnění dotazníku, zhodnocení výsledků a výběr vhodného stravovacího programu.

Individuální konzultace– na základě všech informací vytvořím pro klienta vzorový jídelníček dle jeho energetického příjmu a dle zájmu také týdenní ukázkový jídelníček. Vysvětlím, jak s ním jednoduše pracovat. K jídelníčku předávám i souhrn jednoduchých, zdravých a především chutných receptů. Dále probíhá základní orientace ve výběru vhodných potravin.

Na dalších konzultacích, které probíhají obvykle v rozmezí 2-4 týdnů kontroluji především úbytek tělesné hmotnosti, jak se klient cítí, zda mu vyhovuje skladba jídelníčku, nehladoví nebo mu příprava jídla nezabírá příliš mnoho času. Každou návštěvu klient dostává další informace ohledně zdravé výživy (orientace ve sladidlech, aditivech,tucích, potravinách novéhpo typu adt.)

Proč ode mne nedostanete přesný jídelníček?

Mou hlavní snahou je naučit klienta pracovat samostatně. Ukázat mu, jaká je pro něj vhodná skladba a časování stravy, jak si vybrat v restauraci vhodné jídlo, jak zaměnit jednotlivé položky v jídelníčku, kde nakoupit, jaké potraviny mít stále v zásobě, jak řešit případné oslavy, svátky, návštěvy, zkrátka, jak získat kontrolu nad vlastním životem prostřednictvím vhodné stravy, ale nebýt otrokem počítání kalorií. Většina klientů pochopí princip již po prvních týdnech a další jídelníček již berou jako inspiraci. Těší se z kontrol, jelikož často bývá snazší být odpovědný vůči někomu jinému než vůči sobě.

Proč neprodávám výživové doplňky?

Snažím se své klienty naučit zařadit běžnou stravu do jejich života, dbám především na získání a udržení jejich zdraví. Snažím se jim předat své znalosti a zkušenosti, ne si je zavazovat na dlouhodobou spolupráci. Věřím, že u zdravého člověka s normálním životním stylem, přiměřeným tréninkem i odpočinkem je možné všechny nutriční potřeby zajistit formou přirozené stravy. Jistě jsou i  případy např. u aktivních sportovců, osob s metabolickými poruchami, rekonvalescencemi, nebo náročnými nestandardními podmínkami v zaměstnání, které potřebují běžnou stravu o nějaké doplňky rozšířit. V tomto případě vám mohu  nějaký vhodný doplněk stravy doporučit, nejsem ale žádným distributorem nebo prodejcem výživových doplňků.

Nemyslím si, že by bylo nutné  každý den zařazovat 1-3 produkty (náhražky stravy) místo běžné stravy. Tyto produkty bývají často dosti drahé a zavazují klienty k jejich dlouhodobému odběru. Co se ale stane, až klient nebude chtít nebo moci produkty užívat? Udrží si svou nově získanou hmotnost i po návratu k přirozené stravě?

Myslím, že mohu svým klientům ušetřit mnohatisícové výdaje a přesto dosáhnout perfektních výsledků.

Nebojte se ani toho, že zdravější stravování je samo o sobě finančně náročné. Věřte, že racionální stravování nemá s financemi ani časem nic společného. Žít zdravě nás stojí pouze změnu uvažování.

Při tomto neinvestujeme finance, ale pouze vlastní snahu, což je u většiny lidí mnohem náročnější než vytáhnout z kapsy pár drobných navíc!

 Objednejte se: 

Informativní schůzkaVstupní pohovorDiagnostika Tanita

Tučně * označené položky jsou povinné.